Ekologi Gambang Syafaat

Di antara kritik yang dilontarkan berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan adalah justru pembangunan kurang membangunan manusia itu sendiri....