Lingkar Daulat Maiyah Tasikmalaya (LDMalaya), simpul Maiyah dan wadah silaturahmi Jamaah Maiyah di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat.