CakNun.com

Maklum

Mukadimah Lingkar Daulat Malaya Juli 2019

Hiji kecap nu jadi ciri jatina diri. Jadi siloka ayana rasa, nu ngalimpudan hirup jeung kahirupan manusa. Nu ngawujud jadi sikap jeung ucap nu wijaksana salaku manusa nu geus jadi tulisan mulya. Silih maklum tegesna silih ajenan, silih hargaan, silih kanyahokeun jeung nganyahokeun kaayaan. Kasaluhureun hormat, kasasama hargaan, kasahandapeun ajenan. Ulah boga rasa mokaha, “ieu aing uyah kidul”.

Hirup gumulung teu pisah jeung rasa. Nya manusa anu hak narima, mibanda rasa rumasa jeung tumarima ku rasa syukur ka gustina. Mungguhing kumelendang (lahir) di alam dunia, teu aya manusa nu sampurna, aya kakurangan jeung kaleuwihan nana. Salawasna lampah kahirupan, diajar jeung terus diajar, satungtung hirup gumulung jeung wujud, sapanjang nyawa teu pisah jeung raga. Cindekna ( sederhananya), adat jeung tabiat, sikap jeung ucap manusa, maklumeun jeung hampuraeun.

“Pajauh ulah teu wawuh, paanggang ulah rek renggang, padeukeut ulah rek paketrok, hayu urang babareungan, silih geuing ku kaeling, silih gupay ku pangrasa, silih jajap ku panghampura, Pakait tali asihna diri dina wanci silaturahmi.” (Abah Aen Ru’en)

Maklum-memaklumi terjadi atas dasar pengetahuan, penelitian, pemahaman dan penilaian secara objektif terhadap segala kaadaan,situasi, sebab sebab dari adanya suatu peristiwa, sehingga timbul kesesuaian diri untuk menghargai, memaafkan, menghormati, serta mengambil jarak untuk menemukan ketepatan ruang dan waktu atas persoalan yang terjadi, dan kita ikut berupaya nyicil menemukan soluinya secara bersama sama.

Maklum-memaklumi, mungkin bisa lewat memetik hikmah dari kisah antara Nabi Khidir, Nabi Musa dan Fir’aun.

‘Ketidakpahaman’ Baginda Musa terhadap Baginda Khidir adalah adegan yang harus menjadikan kesadaran pada diri kita akan potensi menuju paham dan daya pemakluman terhadap segala persoalan maupun sifat dan sikap seseorang, sehingga tidak mengotori proses “kepengasuhan” antara sesama manusia.

Penolakan fir’aun terhadap Baginda Musa sebagai adegan untuk memberikan kesadaran kepada diri kita akan potensi “menuhankan” diri sendiri, sehingga timbul waspada atau mawas diri.

Bagaimana selanjutnya kata maklum ini terjadi dan dilakukan serta menemukan dan merumuskan solusi  di berbagai ragam persoalan sesuai tempat dan konteksnya, antara individu dengan individu, dengan kelompok,komunitas atau rakyat dengan pemerintahnya, mari kita sama sama menemukan kemungkinan kemungkinan lain dalam perjumpaan.

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ  ۖ وَالَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا  ۚ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْأَايٰتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan; dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (Al-A’raf: 58)

Lainnya

Sambetan

Sambetan

Realitas, seringkali terlihat seolah paradoksal. Manusia bisa saja menjadi subjek sekaligus objek.

Lotrekrasi

Lotrekrasi

Akhir-akhir ini, kita disibukkan oleh berbagai masalah kehidupan yang urusannya berkaitan dengan materi.

Ghuroba

Ghuroba