STTKD Ngaji Bareng

Persiapan Ngaji Bareng Cak Nun dan KiaiKanjeng di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) Bantul, 28 April 2018