Liberté, Égalité, Fraternité

Salah satu titik balik penting dalam perkembangan peradaban Eropa adalah meletusnya Revolusi Perancis (Révolution française, 1789–1799) yang melahirkan semboyan Liberté, Égalité, Fraternité dan mengawali transformasi sosial-politik dari feodalisme monarki mutlak ke era pengakuan serta penghargaan kepada hak-hak dasar warga negara (rakyat) yang lebih humanis.

Buku Cak Nun