CakNun.com

Bertakbir

Bertakbir pada hari raya Idulfitri tentulah merupakan momentum ketika internalisasi kita atas keagungan-Nya berada pada titik optimum.

Sebab, baru saja kita “menyiksa diri” sebulan penuh. Baru saja kita mengambil jarak dan menilai kembali mana yang besar dan mana yang kecil dalam kehidupan ini. Baru saja kita belajar memilih-milih mana yang sungguh-sungguh dan mana yang seakan-akan. Baru saja kita menjernihkan penglihatan hidup kita atas mana yang sejati dan mana yang palsu.

Kita temukan betapa kecil diri kita dan betapa besar Dia. Kita jumpai betapa kerdil barang-barang kita, jabatan dan pangkat kita, status dan fungsi kita, dan betapa agung peran-Nya.

Lainnya

Haji

Haji

Ibadah haji adalah puncak ‘pesta pora’ dan demonstrasi dari suatu sikap di mana dunia disepelekan dan ditinggalkan. Di mana dunia disadari sebagai sekadar seolah-olah megah.

Cakrawala Kehidupan

Cakrawala Kehidupan

Puasa adalah suatu jenis tegangan yang radikal dalam keberlangsungan dinamika kemanusiaan yang berciri intelektual, penuh pengembaraan, penuh dilema pilihan-pilihan, serta dicakrawalai oleh kerinduan kekal terhadap inovasi-inovasi ke depan. Alam tidak membutuhkan puasa untuk memperoleh produk puasa, sedangkan engkau sungguh-sungguh memerlukannya agar tidak terjebak oleh tumpukan-tumpukan isi dunia. Uang tak membawamu ke mana-mana serta tak bisa kau bawa ke mana-mana.