Makanan Yang Sejati

Jika orang menjalankan puasa dengan pengetahuan, ilmu, cinta, dan ketakwaan, ia akan terlatih untuk bertahan pada “makanan yang sejati”, yakini terlatih untuk mengambil jarak dari nafsu.

Buku Lockdown 309 Tahun