Salah satu pamali, pantangan, atau “gak ilok” untuk dilakukan selama berpuasa Ramadlan adalah bertengkar.
Salah satu pamali, pantangan, atau “gak ilok” untuk dilakukan selama berpuasa Ramadlan adalah bertengkar.

Rindu Tuhan Kepadamu: Pamali