Salah satu pamali, pantangan, atau “gak ilok” untuk dilakukan selama berpuasa Ramadlan adalah bertengkar.

Rindu Tuhan Kepadamu: Pamali

Emha Ainun Nadjib
Buku dan Merchandise