Kita terlalu mudah meneriakkan nasionalisme, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika. Kurang mengukur seberapa kematangan ilmu dan keluasan pengetahuan yang diperlukan.
Kita terlalu mudah meneriakkan nasionalisme, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika. Kurang mengukur seberapa kematangan ilmu dan keluasan pengetahuan yang diperlukan.

Rindu Tuhan Kepadamu: Pita Sempit Sumbu Pendek