Hawa Nafsu

Avatar

Kehidupan semua Nabi dan Rasul Allah penuh dengan kisah-kisah tentang puasa. Baik puasa dalam arti harafiah langsung maupun puasa dalam pemaknaannya yang luas. Bukankah segala perkara yang kita alami bersama selama beratus-ratus abad di muka bumi ini dimulai dan disebabkan oleh baginda Adam As yang mokel, seharusnya menahan diri tak makan buah larangan itu beliau memakannya?

Ilustrasi : Jamal Jufree

Lainnya