CakNun.com

Hawa Nafsu

Kehidupan semua Nabi dan Rasul Allah penuh dengan kisah-kisah tentang puasa. Baik puasa dalam arti harafiah langsung maupun puasa dalam pemaknaannya yang luas. Bukankah segala perkara yang kita alami bersama selama beratus-ratus abad di muka bumi ini dimulai dan disebabkan oleh baginda Adam As yang mokel, seharusnya menahan diri tak makan buah larangan itu beliau memakannya?

Lainnya

Bulan Tidak Suci

Bulan Tidak Suci

Apakah bulan yang selain Ramadlan boleh kita sebut bulan tidak suci? Apakah Syawal bukan ...

Taktis

Taktis

Syukurlah Allah sangat taktis untuk selalu menyediakan peluang penyelamatan bagi manusia hamba-hamba-Nya yang sudah ...