Balada Baladi (3)

Ada suatu kondisi sakit atau celaka pada manusia, kumpulan manusia, masyarakat atau bangsa, yang tak mungkin disembuhkan oleh sesamanya. Sebab setiap upaya sesama manusia untuk menolongnya, akan justru mengakibatkan bertambahnya sakit dan celaka pada yang ditolong.

Jalannya tinggal satu. Mereka yang tidak sakit dan tidak celaka, mengambil jarak dari keadaan itu, sambil menambah jumlah orang yang tidak sakit dan tidak mendekati kemungkinan celaka. Siapa tahu upaya itu akan membuat Allah berkenan untuk menyehatkan dan menyelamatkan semuanya.