Jalan Pembelajaran

Tuhan menyatakan bahwa manusia Ia beri hidayah, Ia pinjamkan kaki-Nya kepada orang itu untuk berjalan. Ia pinjamkan tangan-Nya untuk bekerja. Ia pinjamkan mripat-Nya untuk melihat dan telinga-Nya untuk mendengar. Maka si manusia meletakkan dirinya terus menerus di jalan pembelajaran, mengasah kepekaan, memperhalus kewaskitaan tentang kapan Allah seolah-olah ber-tajalli padanya. Maka kepada semua engkau, amati momentum tatkala Allah ber-tajalli padamu.

Lainnya