Syirik

Syirik adalah mempersekutukan Tuhan dengan objek yang diyakini ketuhanannya, dan menjadikannya sebagai rival Tuhan dalam melawan nurani.

Karena itu, syirik bukan pada tataran keyakinan, melainkan pada perilaku dan sikap. Seseorang boleh saja meyakini kesaktian benda-benda atau objek-objek tertentu, misalnya makam para wali kekasih Tuhan, yang dipercayai dapat mengubah nasibnya sepanjang diselimuti oleh kepercayaan holistik kepada Tuhan.

Keberadaan benda-benda atau objek-objek tersebut tidak lebih dari sekadar menghantarkan kepada kedekatan dengan Tuhan.