Beriman Kepada Malaikat

Iman kepada malaikat adalah iman kepada makhluk yang berloyalitas mutlak kepada Allah (QS. 66:6) yang bertugas antara lain menyampaikan wahyu Allah kepada para Nabi, mencatat baik-buruk amal manusia, mengilhami manusia untuk berbuat baik, menenteramkan dan mendukung kaum mukminin — baik dengan doa, shalawat, salam, istighfar, maupun dengan kekuatan untuk musuh-musuh mereka. Mengimani keberadaan malaikat dan berinteraksi dengan cara ruhaniah, akan mendorong seorang mukmin cenderung kepada kebaikan.