CakNun.com

Tikta Sadubudi Almustahiq

Dari Mbah Nun untuk Putra Jamaah Maiyah Kerinci, Jambi:

Tikta Sadubudi Almustahiq

(Jawa, Arab)

Hatinya mendalam, akhlaqnya luhur, berjasa kepada manusia.

20 Juli 2019