CakNun.com

Massarah Satriyanti

Nama Bayi ke : 1594

Dari Mbah Nun untuk Putri Jamaah Maiyah Sidoarjo:

Massarah Satriyanti

Kejujuran hidupnya melahirkan kegembiraan.

31 Desember 2020