CakNun.com

Izadin Andaka

Nama Bayi ke : 1639

Dari Mbah Nun untuk Putra Jamaah Maiyah Boyolali:

Izadin Andaka
(Persia, Jawa)

Lelaki yang kuat, suka berkorban sehingga dihormati.

13 Maret 2021