Avatar

Firdaus Prastantyoko

Jamaah Maiyah dari Lendah, Kulonprogo, Yogyakarta.