CakNun.com

Menanggung Makrifat

Amat berat menanggung makrifat.

Kalau engkau berpuasa, kaca jiwamu menjadi bersih, mengkilat, menampakkan segala sesuatu dengan terang benderang, baik yang di luar maupun yang di dalam. Yang tampak menjadi semakin rampak, yang tersembunyi menjadi kelihatan. Mungkin itu tingkat tertentu dari kejernihan, kelembutan dan kesucian.

Itu sangat berat bagi manusia. Sebab engkau menjadi melihat, mengetahui dan mengerti sesuatu di balik sesuatu. Kepalsuan di balik kebenaran. Kebusukan di balik kebaikan. Kebohongan di balik kejujuran. Kemunafikan di balik kesalehan. Kelicikan di balik kepemimpinan. Siasat di balik kesantunan.

Lainnya

Ironi Agama Menjadi Sekat

Ironi Agama Menjadi Sekat

Sejatinya, tidaklah layak bagi umat manusia memasang sekat-sekat yang memisahkan mereka satu sama lain.

Waspada Terhadap Absolutisme

Waspada Terhadap Absolutisme

Dalam Maiyah kita pernah berlatih memandang iblis secara jernih. Kita berlatih waspada terhadap absolutism.

Proyek

Proyek
Exit mobile version