CakNun.com

Jangan Bawa Khilafah

Terang benderang
Blakasuta firmanNya
Inni Ja’ilun fil ardli khalifah
Maka jangan bawa khilafah ke sini
Ini bukan negeri abadi
Melainkan sejenak saja
Penduduknya hidup hanya sementara
Pemimpinnya budak perebutan dunia
Hum daabbatun yahya hattal qubur
Tak ada akherat, fana maya saja
Tak ada jannatunna’im
Tak ada naru jahannam
Mereka ‘abdul buthun
Hamba sahaya kuliner keduniaan
‘Abdus syahawat, ‘abdul lawwamat
‘Abdul ammarat, ‘abdul ananiyat
Narkotika intelektual, heroin ibadat
Hidup dalam ketakutan untuk tidak hidup
Mati sangat mereka khawatirkan
Karena tak pernah benar-benar hidup
Jangan sekali-kali suruh khilafah
Sedangkan sesuap nasi seteguk air
Mereka beli dengan kekufuran
Ini Negeri yufsiduna fil ardl
Wa yasfiqud dima’
Iblis tahu persis tentang mereka
Maka manusia ia makan sekenyang-kenyangnya

2019.

Lainnya

Menyimak Kata Hati

Menyimak Kata Hati

Sebenarnya yang bisa berkata-kata itu akal. Kalau hati tidak mengatakan apa-apa. Hati hanya merasakan. ...

Hina

Hina
H-3 Sengkuni2019

Sengkuni:

“Atas dasar sejarah penderitaan apa sampai kalian melakukan korupsi dalam jumlah sebanyak itu? Apa ...

Exit mobile version