Ayang-Ayang

Ajine manungsa urip saka ayang-ayange dewe. Atine kang manunggal nyembah Allah Kang Tunggal. Cecekelan liyane Allah, aja sira nekad ake.” –Gamelan KiaiKanjeng

Kalau ada yang bertanya, seperti apa ayang-ayang seekor kucing?