Ngrumat Katresnan

Ketika engkau mencintai sesuatu maka engkau pasti tak rela bila ada orang lain yang menyakiti sesuatu yang engkau cintai tersebut. Jiwamu mati-matian berusaha agar yang engkau cintai itu selalu tenteram dan nyaman.