Amar Maiyah di Semarang

Masyarakat Maiyah di Semarang berhimpun di Mushalla Al-Haramain, Pleburan, Semarang hari Rabu 24 April 2019, membaca Doa Tahlukah dan Hizib Nashr untuk memohon kepada Allah agar menurunkan ketetapan tindakan nyata kepada Kaum Dhalimun dan menyelamatkan para Madhlumin....