CakNun.com

Wiksa Mahib Fadhillah

Dari Mbah nun untuk Putra Jamaah Maiyah Bangbangwetan, Surabaya:

WIKSA MAHIB FADHLILLAH
(Arab, Kawi)

Difadhilahi Allah ilmu pengetahuan yang membuatnya berwibawa

6 November 2017