CakNun.com

Pambadi Diraya Sabiqulilmi

Dari Mbah Nun untuk Putra Jamaah Maiyah Mandar:

Pambadi Diraya Sabiqulilmi
(Jawa, Arab)

Mendahului yang lain dalam hal ilmu dan pengetahuan.

12 Juli 2020