CakNun.com

Hazim Syaka Andaka

Nama Bayi ke : 1572

Dari Mbah Nun untuk Putra Jamaah Maiyah Cirebon:

Hazim Syaka Andaka
(Arab, Jawa)

Lelaki yang kuat dan tabah.

18 Oktober 2020