CakNun.com

Azmi Gamba Abidawa

Dari Mbah Nun untuk putra Jamaah Maiyah Lamongan:

AZMI GAMBA ABIWADA
(Arab, Jawa, Swahili)

Teguh pendiriannya sehingga mendapat penghargaan seperti pahlawan.

9 Desember 2016