Alimah Ahda Niwada

Avatar

Dari Mbah Nun untuk Putri Jamaah Maiyah Kenduri Cinta, Jakarta:

ALIMAH AHDA NIWADA
(Arab, Jawa)

Tambahan petunjuk ilmu dari Allah

16 Februari 2017