CakNun.com

Afanina Wuri Dewi

Dari Mbah Nun untuk Putri Jamaah Maiyah Mandar:

AFANINA WURI DEWI
(Jawa)

Berlaku lemah lembut, dikawal oleh kesucian langit

6 Oktober 2017