Sudah Dipersiapkan Fadhilah Untuk Menjadi Khalifah

Setiap PadhangmBulan, Cak Fuad selalu ditunggu uraiaannya dalam memahami kitab suci Al-Qur’an. Malam tadi (11/12/2019), Cak Fuad mengajak jamaah mencoba memahami dan menghayati makna khilafah berdasarkan firman Tuhan. Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 30 menjadi satu dari beberapa ayat yang dikaji.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi’. Mereka berkata: ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?’ Tuhan berfirman: ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’.

Dalam ayat ini, tampak Malaikat seolah cemburu pada manusia. “Secara tidak langsung, seolah Malaikat itu protes kepada Allah. Kenapa bukan mereka yang dijadikan khalifah? Tapi Allah kan Maha Mengetahui.”

“Dijadikannya manusia sebagai khalifah, ini merupakan suatu penghormatan tertinggi yang diberikan oleh Allah.” Tuhan itu Maha Bertanggung Jawab. Dipilih-Nya manusia sebagai khalifah, sudah pasti dipersiapkannya bekal untuk manusia agar dapat menjalankan amanah dari-Nya. Dan adalah potensi-potensi, fadhilah-fadhilah, akal pikiran, semua itu menjadi bekal yang sangat luar biasa besar guna mengemban tugas sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Paling tidak, mengkhalifahi diri sendiri, kemudian perlahan merembet ke lingkar luar diri. Demikianlah salah satu muatan yang disampaikan Cak Fuad tadi malam.