Kiai Sudrun Gugat

Judul : Kiai Sudrun Gugat
Tahun : 1994
Penerbit : Pustaka Utama Grafiti

Dalam kumpulan artikelnya ini, Cak Nun — dengan gaya dan watak kritisnya yang menggemaskan itu — berbicara tentang banyak hal. Ia bukan hanya fasih mengangkat soal keagamaan, seperti ihwal tauhid serta pengalaman nilai akidah dan syariah, tetapi juga menguasai pelbagai masalah kemasyarakatan. Tengok saja, misalnya, cara ia menanggapi dialog anggota Petisi 50 dengan Sudomo, kasuh Nipah dan Kedungombo, serta lain sebagainya.

Buku Lockdown 309 Tahun