LGBT, BWML dan Anti Kekejaman

Dalam khazanah budaya umum dan sehari-hari, kita mengenal Banci, atau Wandu (: Jawa), Mukhonnats (: Arab), Bencong, Melambai (: slang), Layyin (: Arab, Pesantren) dan mungkin masih banyak lagi.