Jannatul Maiyah Bangbang Wetan dan Damar Kedhaton.

Membumikan Markesot

Antara keawaman kita dan kedalam-luasan ilmu Mbah Markesot mungkin setara jauhnya dengan jarak bumi-langit.