Anwar Hudaya

Alumni Teater Dinasti, Musik Puisi Emha-teater Dinasti. Pensiunan Sekda Kabupaten Semarang, tinggal di Ungaran.

Buku Cak Nun Majalah Sabana