CakNun.com

Mengalir Doa Untuk Mbah Nun

Assalamualaikum wr. wb.

Beribu-ribu terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman semua di mana pun berada yang sejak hari kemarin telah meluangkan waktu menghaturkan doa untuk Mbah Nun.

Wa bil khusus, rasa terima kasih yang mendalam kami haturkan kepada para sesepuh dan sahabat-sahabat beliau yang juga terus mengalirkan doa untuk beliau.

Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Jazakumullah khoirol jaza’.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, Jumat, 7 Juli 2023

Lainnya