CakNun.com
Wisdom of Maiyah (204)

Saripati

Berikut ini saya mencoba menulis saripati pengalaman dari Maiyahan. Cakrawala ilmu dibungkus suka, dan ada pula disembunyikan dalam duka. Di balik ujian ada pelajaran, tidak ada pendewasaan yang tidak diproses melalui ujian.

Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk mencerdaskan hamba-hamba-Nya. Hidup untuk belajar. Sebelum mati belajar tidak akan berhenti. Kita bukan belajar untuk hidup; kita belajar untuk mati. Sesempurna mungkin hingga saatnya berjumpa dengan Yang Maha Sejati.

Lainnya

Slogan

Slogan

Tahsabuhum jami’a wa qulubuhum syatta” (engkau mengira mereka bersatu, padahal hati mereka terpecah belah) – Q.S.