Mesjid II

“aku ingin turut sembahyang tetapi pakaianku satu-satunya
ini sudah sangat kotor dan tubuhku pun kotor,” berkata
pengemis tua itu di pintu gerbang mesjid

orang-orang melewatinya saja.

ketika sembahyang jumat hendak dilangsungkan, seseorang
datang dan menghardiknya: “hendak mencuri sandal kamu ya!”

pengemis tua itu pergi
dan Tuhan Allah menyertai

meninggalkan para jamaah yang ramai

Yogya 77