Gagal Paham, 1

Ilmu pengetahuan boleh jadi seusia dengan peradaban manusia, sebab peradaban berkembang dan maju atas campur tangan ilmu pengetahuan. Ia tidak lahir terus berhenti — berkembang dan tumbuh. Juga tidak berhenti melahirkan — selalu lahir yang baru, lebih baru, dan lebih baru lagi.

Kelahiran ilmu pengetahuan ditulis dalam banyak kitab, buku, lembaran-lembaran, dijadikan rujukan dan refleksi lintas generasi. Juga digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan di masa mendatang.

Populer