Cakrawala Kehidupan

Avatar

Puasa adalah suatu jenis tegangan yang radikal dalam keberlangsungan dinamika kemanusiaan yang berciri intelektual, penuh pengembaraan, penuh dilema pilihan-pilihan, serta dicakrawalai oleh kerinduan kekal terhadap inovasi-inovasi ke depan. Alam tidak membutuhkan puasa untuk memperoleh produk puasa, sedangkan engkau sungguh-sungguh memerlukannya agar tidak terjebak oleh tumpukan-tumpukan isi dunia. Uang tak membawamu ke mana-mana serta tak bisa kau bawa ke mana-mana.

Ilustrasi : Jamal Jufree