CakNun.com

Syirik Kecil

Istilah syirik kecil ini berasal dari sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Baihaqy. Sabda beliau, “Yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil.” Para Sahabat bertanya apa itu syirik kecil. Beliau bersabda, “Riya’ (pamer kebaikan kepada manusia)”. Pada hari kiamat, ketika semua orang diberi ganjaran atas amal mereka, Allah berfirman (kepada orang-orang yang riya’), “Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian pameri kebaikan, apakah mereka menyediakan ganjaran bagi kalian?

Riya’ ini bermacam-macam. Ada yang dalam bentuk perbuatan seperti memanjangkan shalat (berdiri, ruku’, sujud) dan menunjuk-nunjukkan kekhusyukan. Ada yang dalam bentuk tampilan, seperti pakaian yang mengesankan kealiman atau menghitam-hitamkan bekas sujud di dahi. Ada yang dalam bentuk perkataan dengan memfasih-fasihkan lidah, berlebihan dalam memberikan nasihat, atau pamer hapalan dan keluasan ilmu.

Lainnya

Gejala Kehidupan

Gejala Kehidupan

Pengamat kesenian sering terlalu disibukkan oleh kategorisasi kesenian, oleh aliran dan mazhab-mazhab. Karya seni ...

Kalkulasi Pejalan Kehidupan

Kalkulasi Pejalan Kehidupan

Semakin hari semakin dekat Covid-19 di lingkungan kita — orang-orang terdekat kita terpapar Covid-19, ...