Rival Tuhan

Syirik dalam tataran perilaku ketika menjadikan rival Tuhan melawan nurani terlihat nyata pada inspirasi dan faktor dominan dalam mengorientasikan perbuatan yang mengarah kepada hanya kepentingan sesaat — seperti uang, jabatan, kekuasaan dan pengaruh. Inilah berhala-berhala yang sesungguhnya.

Sebab, telah menjadi — atau dijadikan — betul-betul rival Tuhan. Alih-alih mengantarkan kepada kedekatan dengan Tuhan, mereka menjadi sumber inspirasi dan faktor yang sangat dominan yang memengaruhi sikap dan perilaku dalam melawan nurani.

Meyakini kesaktian para kekasih Tuhan dan benda-benda peninggalannya, yang lazim disebut benda-benda keramat, tidak termasuk dalam kategori syirik. Sebab, pertama, tidak dijadikan sebagai rival Tuhan, dan kedua, mereka tidak menjadi faktor dominan yang memengaruhi sikan dan perilaku dalam melawan nurani.