CakNun.com

Rival Tuhan

Syirik dalam tataran perilaku ketika menjadikan rival Tuhan melawan nurani terlihat nyata pada inspirasi dan faktor dominan dalam mengorientasikan perbuatan yang mengarah kepada hanya kepentingan sesaat — seperti uang, jabatan, kekuasaan dan pengaruh. Inilah berhala-berhala yang sesungguhnya.

Sebab, telah menjadi — atau dijadikan — betul-betul rival Tuhan. Alih-alih mengantarkan kepada kedekatan dengan Tuhan, mereka menjadi sumber inspirasi dan faktor yang sangat dominan yang memengaruhi sikap dan perilaku dalam melawan nurani.

Meyakini kesaktian para kekasih Tuhan dan benda-benda peninggalannya, yang lazim disebut benda-benda keramat, tidak termasuk dalam kategori syirik. Sebab, pertama, tidak dijadikan sebagai rival Tuhan, dan kedua, mereka tidak menjadi faktor dominan yang memengaruhi sikan dan perilaku dalam melawan nurani.

Lainnya

Dua Kunci Ketenteraman

Dua Kunci Ketenteraman

Manusia bisa tenteram bila dua hal ini terpenuhi. Yang pertama kesadaran tumbuh dan yang ...

Mulai Diri Sendiri

Mulai Diri Sendiri

Perintah pertama dan utama dalam agama adalah mulailah dengan diri sendiri. Perketatlah kewajiban jika ...