CakNun.com

Penumpang Gelap Ajaran Agama

Ajaran-ajaran agama bisa saja menjadi rumit tatkala hati sedang tertutup hawa nafsu dan dipenuhi hasrat-hasrat kepentingan sesaat, terutama jika dibarengi adanya pihak ketiga yang “menumpang” kepentingan tertentu — misalnya dengan agenda memperoleh kekuasaan.

Kalau sudah begitu, maka wacana-wacana atau kata-kata tertentu untuk membuka peluang bagi kepentingan itu akan terus diproduksi.

Contoh konkret mengenai hal ini adalah pembicaraan dan pandangan tentang khilafah kekuasaan. Khilafah yang dimaksud itu tidak ada kaitannya dengan ajaran-ajaran agama yang murni.

Sebab, khilafah muncul pasca-kenabian, yang berarti bukan dari Nabi. Agama, kan, sudah sempurna pada masa kenabian. Berarti, apa pun yang muncul sesudahnya bukan dari ajaran agama yang asli.

Ini adalah contoh bagaimana pihak ketiga menumpang kepentingan dalam ajaran agama, yang menjadikannya berorientasi kepada kekuasaan, bukan pada kebaikan.

Lainnya

Menanggung Makrifat

Menanggung Makrifat

Amat berat menanggung makrifat.

Kalau engkau berpuasa, kaca jiwamu menjadi bersih, mengkilat, menampakkan segala sesuatu dengan terang benderang, baik yang di luar maupun yang di dalam.

Kekuatan Ridla

Kekuatan Ridla

Banyak sekali orang-orang hebat, ketika ia ditimpa suatu musibah yang besar, ia tetap tenang.