Membaca Firman Tuhan

Membaca Kitab Suci bukanlah membaca teks bahasa, melainkan membaca firman-firman Tuhan. Teks bahasa tunduk kepada aturan dan tata bahasa yang ketat untuk memastikan suatu makna, sedangkan firman-firman Tuhan kaya makna, dan tentu melebihi makna yang dipahami berdasarkan tata bahasa.