Laku Penyembuhan Alam Semesta

Emha Ainun Nadjib

Jutaan hamba Allah yang berpuasa di muka bumi, jutaan Muslimin yang menyediakan diri untuk berprihatin selama Ramadlan, sesungguhnya diam-diam sedang melakukan proses penyembuhan atas sakitnya seluruh kehidupan di alam semesta ini.

Lainnya

Keselamatan Semesta

Puasa di Dunia Global

Puasa Kiamat

Eksploitasi Ramadlan

Laku Puasa

Buku dan Merchandise