CakNun.com

Kesejatian Diri

Mengingat Tuhan adalah kembali kepada kesejatian diri, di mana Tuhan terasa begitu dekat. Semakin dekat manusia kepada Tuhan, semakin termanifestasi pula sifat-sifat kebaikan dan kesempurnaan Tuhan pada dirinya. Ini adalah salah satu fungsi agama yang juga esensial; membimbing umat manusia kembali kepada kesejatian diri masing-masing.

Agama bukanlah paguyuban tempat berkumpul-kumpul membentuk jamaah eksklusif, apalagi melakukan pameran ritual untuk menyombongkan diri.

Lainnya

Mukjizat

Mukjizat

Bentuk mukjizat masa kini tidak lagi berkutat pada keajaiban yang menyalahi keteraturan, tapi justru ...

Beragama Transaksional

Beragama Transaksional

Sebelum berlanjut membahas mukjizat, mari kita mundur sejenak dengan membahas apa yang biasa disebut ...