Kesejatian Diri

Mengingat Tuhan adalah kembali kepada kesejatian diri, di mana Tuhan terasa begitu dekat. Semakin dekat manusia kepada Tuhan, semakin termanifestasi pula sifat-sifat kebaikan dan kesempurnaan Tuhan pada dirinya. Ini adalah salah satu fungsi agama yang juga esensial; membimbing umat manusia kembali kepada kesejatian diri masing-masing.

Agama bukanlah paguyuban tempat berkumpul-kumpul membentuk jamaah eksklusif, apalagi melakukan pameran ritual untuk menyombongkan diri.