Jalan Ampunan

Taubat merupakan suatu upaya untuk meninggalkan perbuatan dosa, menyesalinya, dan bertekad untuk tidak akan mengulanginya. Jika dosa itu berkaitan dengan hak manusia, ada upaya untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya, disertai mengingat keagungan Allah dan rasa takut kepada-Nya.

Adapun istighfar adalah suatu bentuk dzikir di mana seorang hamba menginginkan belas kasih Allah Ta’ala, mengharapkan ampunan atas dosa yang telah dilakukannya, seraya mensucikan hatinya dari syirik, dengan perasaaan cemas dan takut kepada Allah di dalam dirinya.

Taubat dan istighfar adalah jalan untuk memperoleh penghapusan dosa atau ampunan Allah Swt.

Populer