Tuhan Telah Ditiadakan

Boleh jadi, banyak orang beragama tapi sesungguhnya tak bertuhan. Mungkin, inilah maksudnya orang beranggapan Tuhan telah mati atau dimatikan. Manakala agama tidak mengajarkan peniadaan diri (baca: kepentingan pribadi), tidak mengajarkan untuk memberi, dan tidak mengajarkan untuk mencinta, maka Tuhan telah ditiadakan.

Barangkali, gagasan inilah yang hendak ditanamkan oleh para pendiri republik dalam sila pertama Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti kecintaan absolut, yang harus menjadi asas tunggal berbangsa dan bernegara. Dalam negara yang berketuhanan, tidak ada tempat bafi mereka yang tidak memiliki rasa cinta, tidak berprilaku memberi, dan tidak memiliki semangat pengorbanan.

Dalam negara berketuhanan, tidak ada tempat bagi mereka yang mementingkan diri sendiri dan kelompok. Dalam negara berketuhanan, tidak ada toleransi bagi mereka yang suka menebar kebencian karena semua itu bertentangan dengan asas berkecintaan.

Populer