CakNun.com

Pemimpin-11

Wahai Tuhan aku hidup di Negara di mana orang omong ngawur tentang Khilafah dan Syariah dan tak mau belajar.

Yang menginformasikan dan memaksakannya juga sembrono, merasa paling pintar sehingga tidak mau belajar.

Yang menolak dan melawannya juga sok hebat, merasa berkuasa dalam majhul jahilnya, sehingga tak mau kalah untuk juga tidak belajar.

Wahai Tuhan aku memohon perluasan kesabaran, pengkayaan kebijaksanaan, serta ketahanan hati untuk tidak melakukan sesuatu yang belum Engkau perbolehkan untuk dilakukan.

Lainnya

Pemimpin-46

Pemimpin-46

Jangan menjelaskan kepadaku hal Nubuwwah. Sebab aku Ahmaq.

Kalau mendengar kata Nubuwwah...

Pemimpin-40

Pemimpin-40

Mungkin sampai sejumlah usia Negaramu, kutuliskan kepahitan.

Kuderet-deret idealitas, khayalan, kemustahilan, tuntutan-tuntutan yang menyesakkan, ...

Exit mobile version