Pakaian Ketiadaan

Orang berpuasa disuruh langsung berpakaian ketiadaan: tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya. Orang berpuasa diharuskan berkata tidak terhadap isi pokok dunia yang berposisi ya dalam substansi manusia hidup.