Menanggung Makrifat

Amat berat menanggung makrifat.

Kalau engkau berpuasa, kaca jiwamu menjadi bersih, mengkilat, menampakkan segala sesuatu dengan terang benderang, baik yang di luar maupun yang di dalam. Yang tampak menjadi semakin rampak, yang tersembunyi menjadi kelihatan. Mungkin itu tingkat tertentu dari kejernihan, kelembutan dan kesucian.

Itu sangat berat bagi manusia. Sebab engkau menjadi melihat, mengetahui dan mengerti sesuatu di balik sesuatu. Kepalsuan di balik kebenaran. Kebusukan di balik kebaikan. Kebohongan di balik kejujuran. Kemunafikan di balik kesalehan. Kelicikan di balik kepemimpinan. Siasat di balik kesantunan.